ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ

ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เป็นเวลา 1 วัน

เนื่องจากมีกำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ณ สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ลานกีฬา ซอยนารถมนตเสวี 4) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)