ขอความร่วมมืองดใช้พวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอความร่วมมือประชาชน ที่มีความประสงค์จะนำพวงหรีดมาร่วมงานศพในวัดภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา งดใช้พวงหรีดดอกไม้สด/ดอกไม้แห้ง เพื่อลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม แล้วเปลี่ยนมาเป็นพวงหรีดพัดลม พวงหรีดเก้าอี้ หรืออื่นๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

close(x)

 

close(x)