จังหวัดชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ 14

ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ 14 เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 50 เมตร ระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม 2567 ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบางส่วนในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก จึงขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง หรือโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณ ซอยห้วยกะปิ14 เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มกราคมนี้

close(x)

 

close(x)