สุขสันต์วันเด็ก

คำขวัญ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์

เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

close(x)

 

 

 

close(x)