ประมวลภาพความสุขวันเด็ก 4 โรงเรียน เทศบาลฯ ร่วมเสิร์ฟรางวัลใหญ่รถจักรยานให้ทุกโรงเรียน

(12 ม.ค. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมส่งมอบของขวัญ ของรางวัล พร้อมร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ ที่โรงเรียนวัดเตาปูน โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค และโรงเรียนพระตำหนักมหาราช โดยนำของรางวัลใหญ่รถจักรยาน มอบให้เพื่อใช้ในการจับรางวัลโรงเรียนละ 2 คัน พร้อมด้วยของขวัญอื่นๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ของขวัญกลับบ้านกันทุกคน นอกจากนี้ยังแบ่งทีมสมาชิกสภาเทศบาลฯ นำรถจักรยาน และของขวัญอื่นๆ ไปมอบให้กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนสถาพรพิทยา และโรงเรียนภักดีพรรณ เช่นเดียวกัน

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)