จังหวัดชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ

ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ (ซอย เจริญรัตน์) เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 50 เมตร ระหว่างวันที่ 12 – 26 มกราคม 2567 ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบางส่วนในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก จึงขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง หรือโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณปากซอยเจริญรัตน์เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มกราคมนี้

close(x)

 

 

 

close(x)