วันที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 9.00 น.งานสัตวแพทย์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ดำเนินการแทงยาสลบ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านไฮพาร์ค ม.1 ต.อ่างศิลา เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญตามข้อร้องเรียนจากประชาชน รวมทั้งป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)