ทม.เมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เวลา 09.00 – 11.30 น. สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการตามวันและสถานที่ดังกล่าว (ฟรี)

ต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 111

close(x)

 

 

 

close(x)