เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา (ฟรี)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (รับจำนวนจำกัด)

สามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ตามกำหนดการ

ต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 111

close(x)

 

 

 

close(x)