จังหวัดชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ 15

ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ 15 เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 50 เมตร ระหว่างวันที่ 5 – 22 มกราคม 2567 ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบางส่วนในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก

จึงขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง หรือโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณปากซอยห้วยกะปิ 15 เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 5 – 22 มกราคมนี้

close(x)

 

 

 

close(x)