ทม.อ่างศิลา ถือฤกษ์ดี ทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารศูนย์บริการประชาชน

(5 ม.ค. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมพิธทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดใช้อาคารศูนย์บริการประชาชน หลังจากทำการปรับปรุงอาคารพัสดุที่ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานปัจจุบัน ให้มีความพร้อมรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก และช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ซึ่งอาคารศูนย์บริการประชาชนที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ ชั้นล่างจะเป็นที่ตั้งของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)