ทม.เมืองอ่างศิลา เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ นำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับคนพิการทางสายตา โดยจะรวบรวมและนำส่งปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

> เปิดรับบริจาคไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

> สอบถาม โทร. 08 7547 4442 (ในวันและเวลาราชการ)

close(x)

 

 

 

close(x)