ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิวเจอร์บอร์ด หนา ๓ มม.ขนาด ๖๕x๑๒๒ ซม. จำนวน ๒๓๕ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)