ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.angsilacity.go.th/node/21127 และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 085 159 7090

รายละเอียดเพิ่มเติม ▶️https://www.angsilacity.go.th/node/21127

close(x)

 

 

 

close(x)