สวัสดีปีใหม่ 2567

ปีใหม่ปีนี้ เป็นปีที่ดี มีความสุข

เรื่องใดเคยทุกข์ ขอให้จางหาย

โรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ผ่อนคลาย

มีชีวิตที่สุขสบายตลอดทั้งปี

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)