ว.เทคนิคบางแสน เปิดศูนย์ Fix it Center ช่วยประชาชนเดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

(28ธ.ค. 66) ที่ศูนย์บริการหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีโฮมโปร (แยกอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ และนางบัวผา หทัยกิจเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ Fix it Center ของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ซึ่งนักเรียน นักศึกษามาช่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริการจุดพักผ่อน ตัดผม แนะนำเส้นทาง บริการน้ำดื่ม กาแฟ ฟรี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)