ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมบริเวณซอย ๑๓ ถนนมิตรสัมพันธ์ (ช่วงต่อจากของเดิมถึงถนนมิตรสัมพันธ์)

close(x)

 

 

 

close(x)