ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกกรรมการชุมชน บ้านปึกเล็ก หมู่ 3 ตำบลบ้านปึก

ขอเชิญประชาชนชุมชนบ้านปึกเล็ก หมู่ 3 ตำบลบ้านปึก เลือกกรรมการชุมชน จำนวน 1 ท่าน (แทนตำแหน่งที่ลาออก) ในวันที่ 10 มกราคม 2567
– ประชุมเลือกกรรมการชุมชน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
– สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลบ้านปึก

close(x)

 

close(x)