เทศบาลเมืองอ่างศิลา แจ้งวันหยุดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่

หยุด วันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567

เปิดทำการวันที่ 2 มกราคม 2567

close(x)

 

 

 

close(x)