ทม.อ่างศิลา กำหนดดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

ด้วยเทศบาลเมืองอ่างศิลา กำหนดดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ซึ่งจะเปิดรับสมัครประมาณต้นเดือนเมษายน 2567 จึงขอสอบถามความสนใจจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมายังกองสวัสดิการสังคม พิจารณาดำเนินการต่อไป ดูรายละเอียดและแบบสอบถาม > https://www.angsilacity.go.th/node/21013

สอบถาม โทร. 0 3814 2100 – 4 ต่อ 103 กองสวัสดิการสังคม (ในวันและเวลาราชการ)

close(x)

 

close(x)