หัวหน้าส่วนราชการ ทม.อ่างศิลา ร่วมหารือขับเคลื่อนนโยบาย และแก้ปัญหาข้อราชการ

(21 ธ.ค. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายจักรวาล ตั้งประกอบ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ หารือข้อราชการ การแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และภารกิจหน้าที่ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอ่างศิลาให้เป็นไปตามนโยบายของนายกฯ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

close(x)

 

close(x)