ทม.อ่างศิลา ประสานการไฟฟ้า เร่งแก้ไขปัญหาเปิดทางสัญจรให้ประชาชน

(22 ธ.ค. 66) นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นำเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต้นไม้ใหญ่ในที่ดินส่วนบุคคลหักโค่นขวางถนนและเกี่ยวสายไฟฟ้าจนเสาไฟหัก ภายในซอยทีปกรวงศ์ ข้างศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการแก้ปัญหาเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายให้เกิดความปลอดภัย เพื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาดำเนินการตัดย่อยและเคลื่อนย้ายต้นไม้กิ่งไม้ออกจากทางสัญจร ให้ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนภายในซอยดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินหมั่นตรวจสอบและป้องกันปัญหาต้นไม้กิ่งไม้ใหญ่ที่มีสภาพพุพังหรือไม่แข็งแรงเสี่ยงต่อการล้มทับสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะที่ปลูกติดกับที่หรือทางสาธารณะ อาจเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อบุคคลอื่นมากขึ้น

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)