ทม.อ่างศิลา ซ่อมถนนปากซอยห้วยกะปิ 16 เชื่อมถนนสุขุมวิท

ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ 16 เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 50 เมตร ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบางส่วนในพื้นที่ก่อสร้าง และเปิดให้ใช้ทางเบี่ยงทำให้การสัญจรไม่สะดวก จึงขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง หรือโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณปากซอยห้วยกะปิ 16 เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ธันวาคมนี้

close(x)

 

 

 

close(x)