เชิญชวนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอ่างศิลา รุ่น 1

ด้วยเทศบาลเมืองอ่างศิลา กำหนดดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ซึ่งจะเปิดรับสมัครประมาณต้นเดือนเมษายน 2567 จึงขอสอบถามความสนใจจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมายังกองสวัสดิการสังคม พิจารณาดำเนินการต่อไป


สอบถาม โทร. 08 7547 4442 กองสวัสดิการสังคม (ในวันและเวลาราชการ)

close(x)

 

close(x)