พัฒนาวัดอ่างศิลา “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” (ครั้งที่ 2)

(20 ธ.ค. 66) ที่วัดอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน บุคลากรเทศบาลฯ นักเรียน และองค์กรเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรม (จิตอาสา) ตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” (ครั้งที่ 2) ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมีการทำความสะอาดบริเวณลานวัด ศาลาทำบุญ พระอุโบสถ ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดเมรุ และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้พื้นที่วัดสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม ใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัดทั้งทางด้านกายภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน และพระภิกษุมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง และชุมชนมีความเข้มแข็ง

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)