ทม.อ่างศิลา ร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาตึกมหาราช

(20 ธ.ค. 66) ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หารือขับเคลื่อนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช จังหวัดชลบุรี (ตึกมหาราช ตึกราชินี) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนและทรงคุณค่าแก่โบราณสถาน

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาพื้นที่ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบของพิพิธภัณฑ์ฯอย่างประณีตและรักษาอัตลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)