ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก บริเวณซอย แยกซอย ๑๖ ห้วยกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)

 

 

 

close(x)