ลงคะแนนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลือกกรรมการชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง ม.4

(18 ธ.ค. 66) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยเวลา 09.00 – 10.00 น. ได้เปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมการอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งานเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชลบุรี จากนั้นเวลาประมาณ 10.30 น. จึงเปิดระบบให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชนได้เข้าคูหาเพื่อลงคะแนนผ่านเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการลงคะแนนเลือกกรรมการชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง หมู่ 4 โดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการชุมชน จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายบุญส่ง พงษ์วุฒิธรรม

2. นางสาวพัชรารัตน์ สร้อยคีรี

3. นางสาวสุพรรณษา โชติชัย

4. นางจินตนา พุ่มอรุณ

5. นายทรงพล สันหกรณ์

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา จะประกาศผลการเลือกกรรมการชุมชนบนเข้มแข็ง หมู่ 4 อย่างเป็นทางการตามขั้นตอนต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)