ทม.เมืองอ่างศิลา ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะ สร้างความสกปรก และปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายหลังได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนที่สัญจรและที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จากปัญหากลิ่นเหม็น ความไม่สะอาด และความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอความร่วมมือประชาชนอย่านำขยะทิ้งในที่สาธารณะหรือที่ว่างริมทาง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

การทิ้งขยะตามใจ เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม และมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ปรับ 2,000 (ทิ้งนอกภาชนะหรือจุดที่กำหนด) ปรับ 10,000 (สำหรับทิ้งลงในทางน้ำ)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)