ทม.อ่างศิลา ยกระดับคนพิการเท่าทันสังคม เปิดเวทีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

(15 ธ.ค. 66) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพคนพิการให้เท่าทันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวศุภวรรณ เฉยศิริ ประธานชมรมคนพิการเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายแก่คนพิการจากนักกายภาพบำบัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร บุญลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล เหมือนใจ นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้พิการและผู้ดูแลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้กำลังซึ่งกันและกัน โดยมีนายกตธรรม ศรีสะอาด ประธานสมาคมตาบอดจังหวัดชลบุรี และนายวินัย โคตา คนพิการทางการเคลื่อนไหว ร่วมเดินเรื่องเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

close(x)