ทม.อ่างศิลา ลงพื้นที่เก็บขยะที่ลอยมาทางทะเลและขยะที่ตกค้างอยู่ในชุมชนชายทะเล

(15 ธ.ค. 66) นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่เก็บขยะที่ลอยมาทางทะเลและขยะที่ตกค้างอยู่ในชุมชนชายทะเล ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning “เมืองอ่างศิลา สวยงาม ถนนสะอาดปลอดภัย” เพื่อทำชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยวชายทะเล

close(x)

 

close(x)