รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

คำแนะนำสุขภาพ

สีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป :

– ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร

– จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก

– ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง :

– ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร

– เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก

– ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

———————————————-

สามารถติดตามคุณภาพอากาศได้ทาง http://air4thai.pcd.go.th/

และ mobile application Air4Thai โดยกรมควบคุมมลพิษ

close(x)

 

close(x)