ทม.อ่างศิลา ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ภายในโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นำเจ้าหน้าที่กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมอุปกรณ์และเครื่องย่อยกิ่งไม้ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ภายในโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนลูกหลานชาวเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่อาจได้รับอันตรายจากการหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม้เมื่อถูกลมแรงหรือพายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันความเสียหายให้กับระบบสายส่งไฟฟ้าที่กิ่งไม้ขึ้นไปปกคลุมอีกด้วย

close(x)

 

 

 

close(x)