ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ “หนี้นอกระบบ”

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ “หนี้นอกระบบ” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ด้วยรัฐบาลได้ดำเนินการนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ ที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ผ่าน 4 ช่องทาง

  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี
  • ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
  • สายด่วน 1567
  • หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
close(x)

 

 

 

close(x)