ทม.อ่างศิลา ร่วมรณรงค์หยุดเชื้อ HIV ในวันเอดส์โลก พร้อมแจกถุงยางอนามัยเพื่อหยุดพฤติกรรมเสี่ยง

(1 ธ.ค. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร.ต.ท.หญิง ชรัลดา เจริญพิภพ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี โดย ดร.จุรีพร รักสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรับการถ่ายทอดความรู้การหยุดพฤติกรรมเสี่ยงและให้เกิดความตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ พร้อมทั้งรณรงค์ร่วมกันหยุดเชื้อ HIV และให้กำลังใจผู้ติดเชื้อ HIV ให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ยังได้นำถุงยางอนามัยมอบให้กับโรงเรียนเพื่อส่งต่อความปลอดภัยจากโรคเอดส์ให้กับนักเรียนที่ถือว่าเป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้รับความสนใจรับการแจกถุงยางอนามัยเป็นอย่างมาก

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)