อบต.กาหลง เยือนอ่างศิลา แลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นางสาวตติมาลย์ บัวหอม ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายวิชัย ถีระปราโมทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช (ตึกมหาราช ตึกราชินี) โดยมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในฐานเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ มีโบราณสถาน และศาสนสถานที่สวยงาม

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)