ทม.อ่างศิลา ร่วมมือหน่วยป้องกันฯประมงทะเลอ่างศิลา ลงเรือปล่อยพันธุ์กุ้งสู่ท้องทะเล

(30 พ.ย. 66) ที่ธนาคารปู กลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น และนายสุทธิ กลมกล่อม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (ชลบุรี) นำโดย ว่าทีร้อยตรี จงจิตร สุวรรณกระจ่าง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (ชลบุรี) ซึ่งนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงเรือออกไปปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว และลูกปูม้าลงสู่ท้องทะเล นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ยังได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณธนาคารปูให้สะอาดสวยงามรองรับภารกิจฟื้นฟูและขยายพันธุ์ปูม้าและสัตว์ทะเลอื่นๆ อีกด้วย

ว่าทีร้อยตรี จงจิตร สุวรรณกระจ่าง กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสอดคล้องกับนโยบายของกรมประมง ที่ต้องการให้เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ทำประมงในท้องถิ่นและชุมชนให้มีปริมาณสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เคียงคู่กับการดำรงอยู่ของชุมชนต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)