ขยะชิ้นใหญ่ นัดหมายก่อนทิ้ง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนอย่านำขยะชิ้นใหญ่ออกมาทิ้งในที่สาธารณะหรือที่ว่างริมทาง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

ทิ้งตามใจ เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม และมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ปรับ 2,000 (ทิ้งนอกภาชนะหรือจุดที่กำหนด) ปรับ 10,000 (สำหรับทิ้งลงในทางน้ำ)

ผู้แจ้งจับได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ

ติดต่อสอบถาม/นัดหมาย ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 09 0908 8282

close(x)

 

close(x)