บอกต่อบุญ กล่องเครื่องดื่มมีค่า “สร้างสื่ออักษรเบรลล์”

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอชวนร่วมกิจกรรม กล่องเครื่องดื่มมีค่า อย่าทิ้งนะ !! เพื่อนำไปรีไซเคิลทำอักษรเบรลล์ มอบให้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา

อย่าลืม ตัด ล้าง รวบรวม เพื่อปราศจาก มด หนู หนอน และสัตว์รบกวน

ส่งบริจาคได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 09 0908 8282

close(x)

 

close(x)