บรรยากาศการลงทะเบียนแบบสำรวจข้อมูลฯ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)