กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทาง และประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเหตุอัคคีภัย จากโคมลอย และพลุ

#ช่วงเทศกาลลอยกระทง2566 กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทาง และประชาสัมพันธ์ เนื่องจากที่ผ่านมามีเหตุระเบิดและอัคคีภัยที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน อยู่บ่อยครั้ง เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับยังมีประชาชนบางส่วนลักลอบใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ

close(x)

 

 

 

close(x)