อ่างศิลาไม่ทิ้งกัน มอบเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งถึงที่บ้าน

.

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม นำโดย เมธาสิทธิ์ วิถี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่นำเตียงสำหรับผู้ป่วยไปมอบให้กับ นางเง็ก ปรีหจินดา ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/25 หมู่ที่ 2 ต.บ้านปึก อ. เมือง จ. ชลบุรี เพื่อใช้รองรับการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยได้สะดวกยิ่งขึ้น

.

นายวินัย พ้นภัยพาล เปิดเผยว่า ตนเองได้รับการขอความช่วยเหลือโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์จากบุตรของนางเง็ก ว่าประสบความยากลำบากในการดูแลมารดาที่เป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง จึงประสงค์ขอรับเตียงสำหรับผู้ป่วยเพื่อการดูแลให้ดียิ่งขึ้น ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการฯ จึงมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพร้อมเยี่ยมเยียน และนำเตียงผู้ป่วยของกองทุนสวัสดิการฯ ไปส่งมอบถึงที่บ้านพร้อมทั้งติดตั้งให้ในวันนี้ ซึ่งถือว่าได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกองทุนสวัสดิการฯ

.

ประชาชนหรือองค์กรใดที่ประสงค์ร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ สามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือโทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)