ทม.อ่างศิลา เปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฯ โชว์ทัศนียภาพสวยงามชายทะเล

.

(22 พ.ย. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยใช้พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช (ตึกมหาราช ตึกราชินี) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศชายทะเลและทัศนียภาพที่สวยงามของตึกมหาราชและตึกราชินี ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้เข้าร่วมสภากาแฟ และได้รับการจดจำในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่เป็นอัตลักษณ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ

.

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมผู้ร่วมงาน ได้เยี่ยมชมจุดแสดงผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนตำบลอ่างศิลา ซึ่งนำมาจำหน่ายและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย เช่น ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบหม้อ ผ้าทอที่มีชื่อเสียงในนาม “ผ้าทออ่างศิลา” ผ้าทอที่มีเนื้อละเอียดสวยงามและเคยเป็นผ้าทรงของกษัตริย์ในอดีต

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)