กาชาดจังหวัดชลบุรีมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566 พร้อมด้วย อำเภอเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลอ่างศิลา ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ นางสาวสุขพร ฉันทโสภณ บ้านเลขที่ 115/2 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในจำนวน 260,000 บาทถ้วน

close(x)

 

 

 

close(x)