ทม. เมืองอ่างศิลา ขอเชิญชวนชาวอ่างศิลาร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567

08.30 น. – 12.00 น.

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอ่างศิลา

ร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เริ่มเวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 (เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.)

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึกมหาราช-ตึกราชินี)

รณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทยย้อนยุค

close(x)

 

 

 

close(x)