ประเดิมรถศัลยกรรมทำหมันสัตว์ ทดสอบการให้บริการประชาชน

.

(16 พ.ย. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ในโอกาสนำรถศัลยกรรมทำหมันสัตว์ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา มาประเดิมเปิดให้บริการและทดสอบระบบการใช้งานจริงเป็นครั้งแรก ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดให้ประชาชนที่แจ้งความประสงค์ทำหมันให้กับสุนัขและแมว เข้ามาร่วมทดสอบการรับบริการจากรถศัลยกรรมทำหมันสัตว์ ซึ่งมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันและมีความทันสมัย สามารถเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้อย่างสะดวก พร้อมกับมีระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบสำรองไฟฟ้าที่ติดตั้งมากับรถ

.

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า เทศบาลฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว และการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน จึงจัดหารถศัลยกรรมทำหมันสัตว์และการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อเตรียมให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายเรื่องความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวให้สูงยิ่งขึ้น

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)