บรรยากาศการลงทะเบียนแบบสำรวจข้อมูลฯ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างศิลา