นักเรียนเทศบาลแหลมฉบัง เยือนถิ่นอ่างศิลา เพลิดเพลินในพิพิธภัณฑ์ฯ

.

(9 พ.ย. 66) นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสาวตติมาลย์ บัวหอม ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับและถ่ายทอดข้อมูลความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาและเยี่ยมชมความงดงามและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามภายในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช (ตึกมหาราช ตึกราชินี) พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ด้านภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เมืองอ่างศิลา เพื่อเรียนรู้การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการเรียนการสอนต่อไป

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)