ถังดักไขมัน DIY

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมันในอาคาร เพื่อลดปริมาณน้ำเสียก่อนปล่อยคืนสู่ลำน้ำสาธารณะ ลดการอุดตันของท่อน้ำ โดยสามารถประดิษฐ์เองได้ในราคาถูก ติดตั้งง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

.

#สามารถสอบถามวิธีทำเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)