สาธารณสุข ตรวจร้านอาหารป้องกันเชื้อโรค สร้างมาตรฐานอาหารเมืองท่องเที่ยว

#ป้องกันเชื้อโรค#อาหารปลอดภัย#สร้างมาตรฐานอาหารเมืองท่องเที่ยว

(7 พ.ย. 66) เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเฝ้าระวัง พร้อมตรวจอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl-2) ป้องกันเชื้อโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่ประชาชน รวมถึงสร้างมาตรฐานในการให้บริการและความไว้วางใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ ตามโครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปี 2567

close(x)

 

 

 

close(x)